You might want to visit our North American website:

Överföringsluft

Överföringsluft - Luft som överförs från ett rum eller en lokal till annat rum eller lokal.

Läs mer här