You might want to visit our North American website:

Affärslokaler

Inneklimat som ställer extra krav

Stora affärslokaler har ofta vidsträckta golvytor, högt under tak och ett krävande inneklimat. Temperaturen ska vara jämn året om, trots att lokalerna oftast har värmeöverskott under stora delar av dagen. Dessutom förekommer det också rejäla temperaturvariationer i de olika delarna av lokalerna. Stora glasytor ger värmeutstrålning, vilket motverkar värmeöverskottet och kan kräva särskild uppvärmning i fönsterområden. Sammantaget blir bilden komplex och kraven inte alltid enkla att uppfylla.

Aggregat med styrutrustning möter utmaningarna

Med rätt teknisk lösning och korrekt dimensionering kan högkvalitativa luftbehandlingsaggregat och tilluftsdon dock möta dessa utmaningar på ett mycket effektivt sätt.


Här faller valet på luftbehandlingsaggregat som kan leverera både luft, värme och kyla, samt har inbyggd styrutrustning. Aggregatet bör vara försett med återluftsspjäll, så att det blir möjligt med energisnål och effektiv uppvärmning nattetid och tidig morgon.

Både värme och kyla i tilluftsdonen

Tilluftsdonen bör vara anpassade för att tillföra både värme och kyla. Vid värmebehov passerar tilluften genom den övre, dysförsedda delen. Luften trycks då med hög hastighet ned mot golvet, utan att orsaka varken drag eller buller. Vid kylbehov passerar tilluften istället genom den nedre, perforerade delen. Luften tillförs då med låg hastighet och söker sig då naturligt mot golvet.

Funktioner hos lösning för affärslokaler

  • Luftbehandlingsaggregat med inbyggd styrutrustning
  • Tilluftsdon anpassat för tillförsel av antingen värmd eller kyld luft