You might want to visit our North American website:

Trästomme ger bättre inomhusklimat

Trästomme ger bättre inomhusklimat

Nodi-byggnaden

Nodi ligger mitt i en av Göteborgs nyaste stadsdelar, Hovås. Det har blivit såväl ett landmärke som ett riktmärke för den kontinuerliga utvecklingen av den nya stadsdelen tack vare konceptet för hållbarhet och välbefinnande.

Byggnaden ser ut att växa uppåt och utåt i storlek för varje våningsplan ända upp till takterrassen på plan fem. Strukturens något organiska utformning är passande med tanke på byggnadens exponerade trästommen och låga koldioxidavtryck.

Kontoren är utformade för olika typer av verksamheter från ingången på andra plan till högsta våningen. På bottenplan finns dels en lyxig kläd- och accessoarbutik och dels ett lager. Lagerlokalerna ligger under mark under entrén till kontorslokalerna.

Ett bra inomhusklimat tack vare naturliga material

Nodi-byggnaden har en stomme helt i trä. Trä är ett naturligt byggmaterial som gör stor skillnad för klimatet, både utomhus och inomhus. Inomhus dämpar träet bullernivåerna och gör därför att ljudet upplevs mjukare. Det är också vackert att titta på och medan andra material kan orsaka eller förstärka obehagliga reflektioner och bländande ljus kan trä eliminera det.

Trä är ett organiskt material som anpassar sig till omgivningen och höjer kvaliteten på inomhusklimatet genom att till exempel jämna ut variationer i luftfuktighet och lufttemperatur. Många som arbetar eller bor i trähus upplever värme och välbefinnande och får en känsla av närhet till naturen.


Läs mer i vår guide om faktorer som påverkar inomhusklimatet

En hälsosam och behaglig innemiljö

I Nodi-projektet var det helt avgörande att värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningen motsvarade visionen om ett lågt koldioxidavtryck och optimala inomhusförhållanden för en hälsosam och behaglig innemiljö.

Naturmaterial som trä avger lägre halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) än till exempel aluminium, stål, betong, plast och andra byggmaterial. När en inomhusmiljö ska skapas är det viktigt att avgränsa de flyktiga organiska föreningarna och hålla halterna av dem låga eftersom det förbättrar förmågan att tänka strategiskt och bearbeta inhämtad information för dem som vistas i byggnaden.

Utmaningen med en inomhusklimatlösning är att se till att den kan anpassa sig efter de förändringar som sker naturligt i inomhusmiljön, till exempel med de variationer som uppstår i en träkonstruktion, och att säkerställa att onaturliga faktorer som påverkar inomhusklimatet ventileras ut ur byggnaden. Onaturliga faktorer kan till exempel vara värme från verksamhet inne i byggnaden eller föroreningar från kontorsutrustning, färger och möbler.

Läs vår experts blogg om VOC och CO2

Läs mer i vår guide Människan & Rummet

Lösningen är ett behovsstyrt inomhusklimat

I fallet med Nodi fick vi möjligheten att bidra med vår kunskap och expertis i ett tidigt skede i projektet. Vi tog fram en helhetslösning som bestod av våra GOLD-luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning för att bidra till att energieffektivitet och hållbarhet skulle kunna uppnås. Vi har även levererat Swegon COLIBRI Free-takdon i anpassade färger. De vridbara munstyckena framtidssäkrar byggnaden och gör lösningen långsiktigt hållbar.

Som kronan på verket valdes Swegons WISE-system till hela byggnaden. WISE är ett långtgående utvecklat system för ett behovsstyrt inomhusklimat. Det ser till att de olika kontoren och butiken kan ventileras, värmas och kylas precis så mycket som det behövs. Inte för mycket, vilket inte skulle vara energieffektivt. Inte heller för lite, vilket skulle försämra produktiviteten och påverka komforten för dem som arbetar eller vistas i byggnaden. Helt enkelt till en perfekt nivå i enlighet med projektets koncept för hållbarhet och välbefinnande.

Läs mer om energiåtervinning och behovsstyrd ventilation i våra tekniska guider