You might want to visit our North American website:

Vad är ventilation

Skilj på ventilation och luft. Det är ventilation som avgör hur ditt hem syresätts och upplevs att vistas i. Ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

FTX-ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden

Läs mera här