You might want to visit our North American website:

Radon

Radon är en osynlig och doftlös ädelgas som kommer in i bostaden via byggmaterialet, hushållsvattnet och från marken. Gasen kan inte detekteras med vanlig gaskromatografi men kan mätas tack vare att den är radioaktiv. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Om radonhalten sänks i alla hus som har över 200Bq/m3 kan vi på längre sikt undvika ca 200 lungcancerfall varje år. Du vet väl att du kan ansöka om Radonbidrag

Läs mer här