You might want to visit our North American website:

Swegon gör det enkelt för dig. Och rätt.

Vi tillbringar största delen av dygnet inomhus och därför behöver vi ett bra inomhusklimat för att fungera och må bra. Swegon finns med dig i fastighetens alla faser för att skapa världens bästa inomhusmiljö med minsta möjliga påverkan på utomhusmiljön. Våra affärsmodeller, tjänster, produkter och system gör det möjligt att hitta rätt lösning till varje unikt projekt. Och det bästa av allt, vi vet hur man gör rätt från början.

Vi finns med hela vägen

Ett fastighetsprojekt är en komplex historia med ett stort antal inblandade aktörer som ska samverka i olika delprojekt över tid. Var och en är expert med fokus på just sin leverans, så det är inte så konstigt om det ibland uppstår otydligheter och suboptimering, med ökad risk som följd.

Vi på Swegon finns med i alla faser av fastighetsprojektet. Därför vet vi att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vi förstår helt enkelt hur du har det, och vi gör det enklare för dig att göra rätt. Det tjänar vi alla på.

Orolig över fastighetsprojektet? Lugn, vi visar dig.

Vi vet att behovsanalysen påverkar din fastighet 20 år framåt. Det finns massor av pengar att tjäna på att göra en korrekt analys från början och låta oss följa med från idé till förvaltning. Eftersom vi har unik insyn i hela byggprocessen kan vi undvika suboptimering och risk i de olika leden och i stället visa dig möjligheter till en ännu bättre fastighetsaffär.

Se våra referenser
Varför Swegon
Varför Swegon

Orolig för att inte allt blir rätt? Lugn, vi hjälper dig.

Vi förstår värdet av tydliga specifikationer och bra dokumentation. Och vi vet också vilka missade möjligheter och onödiga kostnader som kan bli resultatet för dig som projekterar, om du inte kan leverera rätt. Du har mycket tid och trygghet att tjäna på att slå följe med oss, för vi hjälper dig att skapa effektiva, hållbara lösningar för din kund.

Upptäck våra guider

Innan du beställer något.

Genom att tänka rätt från början och genom att verifiera under resans gång, sparar du både tid och pengar - och får bästa driftsekonomi över tid. Använder du dig av våra experter som rådgivare och bollplank så kan du känna dig trygg genom hela byggprocessen.

LÄR DIG MER

Orolig för tidplanen? Lugn, vi är med dig.

Vi förstår att du måste hinna klart i tid och leverera det som är lovat prickfritt i slutbesiktningen. Därför ser vi till att du får rätt grejer på rätt plats i rätt tid, om vi så själva måste åka ut med dem. Vi är helt enkelt med dig och ser till att din kalkyl håller.

Upptäck våra produkter
Varför Swegon
Varför Swegon

Och sen då? Lugn, vi finns kvar.

Bygget är klart. Det är nu det börjar. Först driftsättning och sedan många, många år av drift. Vi, med våra kunskaper och verktyg, finns med hela vägen så att du kan vara säker på att ha optimal drift under systemets hela livstid. Och skulle något oförutsett inträffa, står vi alltid redo att hjälpa dig. Det kan vara tryggt att veta.

Upptäck våra tjänster