You might want to visit our North American website:

Frånluft

Frånluften leds ut ur bostaden via frånluftsdon och ventilationskanaler till ventilationsaggregatet. Frånluften tas från de delar av bostaden som har högst andel skadliga partiklar för luftkvaliteten, som toalett, kök och badrum. Frånluften leds i aggregatet till den inbyggda värmeväxlaren som återvinner värmeenergin. Därefter passerar den frånluftsfläkten och blåses ut ur bostaden som avluft. Samtidigt sugs frisk och kall uteluft in i aggregatet. Den passerar genom filter som avlägsnar skadliga partiklar

Läs mera här