You might want to visit our North American website:

Leveransbestämmelser och garantier

Swegon är ett innovativt företag som vill leda utvecklingen inom inneklimatbranschen. Våra produkter skall ligga i framkant så väl tekniskt som kvalitetsmässigt, och du ska som kund alltid känna dig trygg i att använda Swegons produkter i dina projekt.

Som ett led i arbetet med att ytterligare öka våra kunders trygghet så erbjuder Swegon samtliga kunder på den svenska marknaden 5-års garanti1,2) på de produkter som offereras.

Från och med den 1 september 2020 använder Swegon leveransbestämmelsen NL17 med tilläggen VU20 alternativt KYLA20+SWEGON K20 som standardvillkor.

Den förlängda garantin, med undantagen enligt nedan2), gäller för produkter levererade efter 1 april 2016.

 

1) Generella leveransbestämmelser NL17-VU20 gäller men med 5 års garanti from leveransdag.
2) Undantaget från den förlängda garantin är CASA-, GLOBAL- samt Cooling-sortimentet, där standardgarantitid enligt NL17-VU20 gäller.


Allmänna bestämmelser NL09

Allmänna bestämmelser NL17

Allmänna bestämmelser VU20

Allmänna bestämmelser KYLA20

SWEGON K20

Information om NL17 Här finns bland annat information om vad som skiljer NL09 och NL17 åt

 

5 års garanti