You might want to visit our North American website:

Leveransbestämmelser och garantier

Swegon är ett innovativt företag som vill leda utvecklingen inom inneklimatbranschen. Våra produkter skall ligga i framkant så väl tekniskt som kvalitetsmässigt, och du ska som kund alltid känna dig trygg i att använda Swegons produkter i dina projekt.

Som ett led i arbetet med att ytterligare öka våra kunders trygghet så erbjuder Swegon samtliga kunder på den svenska marknaden 5-års garanti 1, 2, 3, 4) från leveransdatum på levererade produkter.

En förutsättning för garantin är att produkterna har servats enligt våra drift- och skötselanvisningar. För bostadsaggregat CASA gäller även att enbart originalfilter har använts (köp originalfilter här).

De ovan angivna villkoren är generella för 5-års garanti och gäller för samtliga leveransbestämmelser som avtalas vid köp.

 

1) För CASA och GLOBAL gäller 5 år garanti för alla produkter som med leveransdatum efter den 1 juni 2021.
2) Undantaget från 5 års garanti är våra produkter för kyl & värmeproduktion, där gäller standard garantitid enligt NL 17 med tilläggen KYLA 22 och SWEGON-K22 men där vi kan vi kan erbjuda upp till 5 års garanti mot tillkommande kostnad.
3) Garantin gäller ej förbrukningsvaror, såsom t.ex. filter, remmar, slangar och kullager, etc.
4) 
Garantitiden för luftbehandlingsaggregat som vid leveranstillfället saknar någon komponent förlängs med 0,5 år. 

Swegon använder leveransbestämmelser NL 17 med tilläggen VU 20 alternativt KYLA 22 + SWEGON-K22 som standardvillkor.

Allmänna bestämmelser NL 17

Allmänna bestämmelser VU 20

Allmänna villkor KYLA 22

Särskilda villkor SWEGON-K22

För utgångna leveransbestämmelser klicka här

 

5 års garanti