You might want to visit our North American website:

Leveransbestämmelser och garantier

Swegon är ett innovativt företag som vill leda utvecklingen inom inneklimatbranschen. Våra produkter skall ligga i framkant så väl tekniskt som kvalitetsmässigt, och du ska som kund alltid känna dig trygg i att använda Swegons produkter i dina projekt.

Som ett led i arbetet med att ytterligare öka våra kunders trygghet så erbjuder Swegon samtliga kunder på den svenska marknaden 5-års garanti1,2) på de produkter som offereras.

Från och med den 1 september 2020 använder Swegon leveransbestämmelsen NL17 med tilläggen VU20 alternativt KYLA20+SWEGON K20 som standardvillkor.

Den förlängda garantin, med undantagen enligt nedan2), gäller för produkter levererade efter 1 april 2016.

 

1) Generella leveransbestämmelser NL17-VU20 gäller men med 5 års garanti from leveransdag.
2) Undantaget från den förlängda garantin är CASA-, GLOBAL- samt Cooling-sortimentet, där standardgarantitid enligt NL17-VU20 gäller.

Allmänna bestämmelser NL17

Allmänna bestämmelser VU20

Allmänna bestämmelser KYLA20

SWEGON K20

Information om NL17 Här finns bland annat information om vad som skiljer NL09 och NL17 åt

 

5 års garanti