You might want to visit our North American website:

Leveransbestämmelser och garantier

Swegon är ett innovativt företag som vill leda utvecklingen inom inneklimatbranschen. Våra produkter skall ligga i framkant så väl tekniskt som kvalitetsmässigt, och du ska som kund alltid känna dig trygg i att använda Swegons produkter i dina projekt.

Som ett led i arbetet med att ytterligare öka våra kunders trygghet så erbjuder Swegon samtliga kunder på den svenska marknaden 5-års garanti 1, 2, 3) från leveransdatum på levererade produkter.

En förutsättning för garantin är att produkterna har servats enligt våra drift- och skötselanvisningar. För bostadsaggregat CASA gäller även att enbart originalfilter har använts (köp originalfilter här).

De ovan angivna villkoren är generella för 5-års garanti och gäller för samtliga leveransbestämmelser som avtalas vid köp.

 

1) För CASA och GLOBAL gäller 5 år garanti för alla produkter som med leveransdatum efter den 1 juni 2021.
2) Undantaget från 5 års garanti är våra produkter för kyl & värmeproduktion, där gäller standard garantitid enligt NL17 med tilläggen KYLA20 och SWEGON K20.
3) Garantin gäller ej förbrukningsvaror, såsom t.ex. filter, remmar, slangar och kullager, etc.

 

Från och med den 1 september 2020 använder Swegon leveransbestämmelsen NL17 med tilläggen VU20 alternativt KYLA20+SWEGON K20 som standardvillkor.

 

Allmänna bestämmelser NL17

Allmänna bestämmelser VU20

Allmänna bestämmelser KYLA20

SWEGON K20

 

5 års garanti