You might want to visit our North American website:

Leveransbestämmelser och garantier

Swegon är ett innovativt företag som vill leda utvecklingen inom inneklimatbranschen. Våra produkter skall ligga i framkant så väl tekniskt som kvalitetsmässigt, och du ska som kund alltid känna dig trygg i att använda Swegons produkter i dina projekt.

Som ett led i arbetet med att ytterligare öka våra kunders trygghet så erbjuder Swegon samtliga kunder på den svenska marknaden 5-års garanti 1, 2, 3, 4) från leveransdatum på levererade produkter.

En förutsättning för garantin är att produkterna har servats enligt våra drift- och skötselanvisningar. För bostadsaggregat CASA gäller även att enbart originalfilter har använts (köp originalfilter här).

De ovan angivna villkoren är generella för 5-års garanti och gäller för samtliga leveransbestämmelser som avtalas vid köp.

 

1) För CASA och GLOBAL gäller 5 år garanti för alla produkter som med leveransdatum efter den 1 juni 2021.
2) Undantaget från 5 års garanti är våra produkter för kyl & värmeproduktion, där gäller standard garantitid enligt NL17 med tilläggen KYLA20 och SWEGON K20.
3) Garantin gäller ej förbrukningsvaror, såsom t.ex. filter, remmar, slangar och kullager, etc.
4) Garantitiden är 5,5 år för produkter som vid leveranstillfället saknar någon kompontent

 

Från och med den 1 september 2020 använder Swegon leveransbestämmelsen NL17 med tilläggen VU20 alternativt KYLA20+SWEGON K20 som standardvillkor.

 

Allmänna bestämmelser NL17

Allmänna bestämmelser VU20

Allmänna bestämmelser KYLA20

SWEGON K20

 

5 års garanti