You might want to visit our North American website:

Frånluftsdon

Ventilationsöppning som tillåter inomhusluft att flöda ut