You might want to visit our North American website:

Verktyg som gör det enklare och snabbare att göra rätt

Verktyg som gör det enklare och snabbare att göra rätt

Våra olika programvaror använder du för att du ska få rätt installation i slutändan. Du får hjälp med olika sorters beräkningar och de ger dig stöd under projektering och installation. Swegons breda utbud av hjälpprogram gör det helt enkelt lite lättare för dig att komma i mål.

Mjukvaror för injustering och konfiguration

Software för uppkopplade produkter

Swegon INSIDE Portal

INSIDE Portal är utgångspunkten för Swegonprodukter som är kompatibla med Swegon INSIDE. Från INSIDE Portal kan du se status för din anslutna enhet, skapa en intuitiv energirapport (för GOLD-aggregat) och begära ytterligare digitala tjänster. 

Gå till INSIDE Portal

Skapa konto till INSIDE Portal

Gör din produkt INSIDE Ready