You might want to visit our North American website:

Innan du ens beställer något

Swegon har produkterna för att skapa inomhusklimat i världsklass. Men resan börjar långt innan du väljer ut produkterna för din installation. Genom att tänka rätt från början – och att verifiera under resans gång – sparar du både tid och pengar, och får bästa driftsekonomi över tid. Använd våra experter som rådgivare och bollplank från start och genom hela byggprocessen. Det tjänar alla på i långa loppet.

Hur påverkar systemvalet min ROI?

En korrekt behovsanalys är grunden. Som marknadsledare har vi unik insyn i hela byggprocessen och ser hur suboptimering i de olika leden skapar otydlighet som driver risk och missar möjligheter för dig som är fastighetsägare. Våra fastighetsexperter visar dig hur du kan spara massor av pengar och göra din investering lönsammare genom att tänka rätt från början.

Hur vet jag att jag tänker och konstruerar rätt?

Att kunna konstruera optimalt kräver mycket kunskaper – både breda och djupa. Och dessutom lång erfarenhet. Allt detta har vi på Swegon och du kan använda oss som stöd under ditt projekt. Vi hjälper dig helt enkelt att tänka och arbeta rätt. Det här sparar både tid och kostnader för dig – och du får en nöjdare kund i slutändan.

Hur kan jag verifiera min konstruktion?

En tydlig specifikation med bra dokumentation är a och o. Men det kan krävas ett tränat öga för att upptäcka de där små – eller stora – missarna man inte såg. En second opinion från en verklig expert kan vara en bra försäkring mot kostsamt extraarbete, och en trygghet att kunden blir nöjd från början.

Jag vill ha offert

Förhoppningsvis har du försäkrat dig om att allt är rätt tänkt från början och att din nya installation verkligen kommer att ge optimal nytta och värde för dig, fastighetsägaren och hyresgästerna. Från och med nu kan du vara säker på att de produkter du har valt ut är av absolut högsta kvalitet och att de kommer att leverera inomhusklimat i världsklass.