You might want to visit our North American website:

Ren luft till framtidens sjukhus

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Ventilationsentreprenaden vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde är den största någonsin i regionen.
Projektet omfattar bland annat installation av 80 stycken ventilationsaggregat till en 38 000 kvm stor tillbyggnad innehållandes operationssalar, intensivvårdsavdelning, sterilcentral samt akutmottagning för infektionssjukdomar.

Sjukvård under snabb förändring

För att kunna anpassa sig till den snabba teknikutvecklingen som idag sker inom sjukvården fanns ett behov av att förändra och bygga om fastigheterna på Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Det färdiga resultatet är ett modernt akutsjukhus med större ytor där det finns gott om plats för ny medicinsk och teknisk utrustning. Det förbättrar vården och ger personalen en bättre arbetsmiljö.

 

 

Högsta krav på ren luft

Sjukhusmiljöer ställer höga krav på ventilationen och inte minst i operationssalarna där det krävs ren luft för att undvika bakteriell smittspridning under operationer. 

Till Skaraborg Sjukhus i Skövde gjordes en gedigen utvärdering i förväg där vår kund Bravida i Skövde lade ner otaliga timmar för att utvärdera alla typer av ventilationslösningar till operationssalarna.

På grund av tidigare goda erfarenheter av samarbete i stora projekt blev Swegon utsedd som en leverantör av inomhusklimat.

Swegons lösning har hjälpt oss nå upp till de högt ställda kraven om kliniskt ren luft till Skaraborgs Sjukhus.
Stefan Bjur, projektledare Bravida Skövde

Inget ventilationsaggregat är det andra likt

En stor mängd aggregat

Till tillbyggnaden skulle det behövas 80 st ventilationsaggregat med olika luftmängder för att tillgodose sjukhuset med den renliga luft som ett sjukhus kräver. Tillsammans med konsulten Ramböll genomförde Swegon ett omfattande arbete med en stor mängd aggregatkörniningar för att få fram de specifika luftmängderna för varje enskilt aggregat. 

Till de 14 operationssalarna installerades 28 st SILVER C ventilationsaggregat utan styr som förprogrammerades utifrån de högt ställda kraven om klinisk ren luft. Utöver detta installerades ytterligare 25 st SILVER C till ställverk, infektionsrum, akutröntgen, sterilcentral, intensivvårdsavdelning och operationskorridorer. Övriga kringutrymmen betjänas av 27 st GOLD-aggregat med prefabricerad styr.

Att ha Swegons tekniker vid sin sida genom hela projektet har varit otroligt hjälpsamt. De har snabbt kunnat rycka ut när det behövts.
Stefan Bjur, projektledare Bravida Skövde

Närheten blev tryggheten

Utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde var ett omfattande projekt med många inblandade aktörer och med en utmanande logistik. Vid de tusentals olika transporterna som utfördes under byggnationstiden levererades produkter vid de specifika lossningstiderna så att bygget kunde fortskrida enligt plan.

Bravida har sedan tidigare godare erfarenheter av Swegons goda kvalitet och leverans. I det här projektet med ett större antal aggregat blev också den lokala anknytningen en väldigt viktig faktor då våra tekniker snabbt kunde rycka ut med injustering och service så fort det behövdes.

Produkter

Följande produkter har använts till projektet Skaraborgs Sjukhus i Skövde.