You might want to visit our North American website:

Mekanisk till- och frånluftsventilation

Ett mekaniskt till- och frånluftssystem har två typer av fläktar: en som trycker in tilluft i bostaden, och en som suger ut frånluften – FT-system. Systemet har normalt värmeåtervinning och värmeväxlare, och kallas då FTX-system. FT-system utan värmeåtervinning går inte att förena med energisnålt byggande och uppfyller inte gällande BBR-krav