You might want to visit our North American website:

Produktspecifik kunskap

För bästa möjliga funktion och ekonomi krävs ingående kunskaper om de produkter som ingår i systemet. Eftersom Swegons produkter ofta ger många olika valmöjligheter är.

Exempel på kursinnehåll:

  • Dra nytta av GOLD funktioner
  • Varför Parasol kallas komfortmodul
  • Varför WISE ger dig det du vill ha hela tiden
  • Flowzer gör din kyla lönsam
  • Specifika produktutbildningar för t.ex. GOLD, GLOBAL, WISE, PARASOL, COOLING eller CASA
Jag vill veta mer!