You might want to visit our North American website:

Människan och rummet

Utan att vara produkt- och teknikstyrd är utgångspunkten i denna kurs rummet som helhet och hur vi skapar ett inomhusklimat som är hälsosamt, komfortabelt, energieffektivt och lönsamt. Vi går sedan in mer i detalj på en typ av lösning som gör tillvaron enklare för dig – före, under och efter byggnation.

 

Exempel på kursinnehåll:

  • Hur vi påverkas av inomhusklimatet
  • Vad som krävs för att inomhusklimatet ska uppfattas som komfortabelt
  • Hur påverkas vår prestationsförmåga?
  • Hur påverkar vårt välbefinnande en byggnads ekonomi?
  • Hur kan vi lösa utmaningarna?
  • Att förberada sig för framtiden


Till vår guide om Människan och Rummet

Gör intresseanmälan här