You might want to visit our North American website:

Hotell

Det viktigaste ekonomiska nyckeltalet inom hotellbranschen är Beläggningsgrad, d.v.s. antalet rum som i genomsnitt är uthyrda. Detta nyckeltal är direkt beroende av att hotellgästerna trivs, eftersom nöjda gäster oftast kommer tillbaka.

Nöjda gäster är A och O

De vanligaste kraven som hotellgäster ställer är att hotellrummet ska upplevas fräscht, tyst och behagligt. Alla har vi väl någon gång upplevt hotellrum med centralstyrd ventilation som inte kan påverkas, och som bullrar eller väser och där temperaturen antingen är för hög eller för låg. De flesta hotellgäster vill därför ha en möjlighet att själva påverka såväl ventilation som temperatur i rummet. Kravet på systemlösningen blir då att skapa ett individuellt behovsstyrt inneklimat, samtidigt som energieffektiviteten hålls hög och driftekonomin optimal.

Helhetstänkande avgörande

En principlösning för hotell med ett behovsstyrt ventilationssystem bör bygga på helhetstänkande och innehålla alla nödvändiga komponenter. Ett exempel på ett sådant system är ett typhotell med fem våningar. Systemlösningen bygger på en indelning i två delsystem som tillsammans skapar stora möjligheter till besparingar, jämfört med dagens vanliga hotellösningar.

Fem saker att tänka på för att uppnå bra inomhusklimat

Långa kanaler kan ställa till det

Hotellrum ligger normalt tätt bredvid varandra, vilket ur ventilationssynpunkt ofta innebär långa kanaldragningar med många avstick. Det kan ge stora skillnader i tryckfall mellan det första och sista tilluftsdonet på stamledningarna, med ljudproblem och ett system som är svårt att justera in som resultat. För ju mindre tryck som ska strypas bort i tilluftsdonet, desto tystare blir systemet.

Rätt placerade tilluftsdon ger ombonad miljö

Utformning av tilluftsdon, typ av don och placering av dessa är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det är avgörande att man vid valet av donens typ och placering tar hänsyn till hotellrummets möblering, såsom var sängen, TV:n och skrivbordet står. Då går det att hitta lösningar så att hotellgästen inte i onödan upplever rummet som dragigt p.g.a felriktade tilluftsdon. Notera att vid en ev. ommöblering av rummet måste kanske tilluftsdonen också riktas om eller bytas.

Multifunktionsaggregat styr kyl- och värmeproduktion

De enskilda hotellrummen klimatiseras och ventileras med kompakta komfortmoduler och reglersystem, anslutna till ett centralt placerat luftbehandlingsaggregat. Allmänna lokaler i hotellet som t.ex. restaurang, lobby och konferensrumsavdelning klimatiseras med underhållsfria komfortmoduler. Genom att knyta flödeskontrollen till luftbehandlingsaggregatet optimeras fläktdriften och rumsklimatet säkerställs i alla rum. För bättre fördelning av luften kan grenspjäll användas.

Hög besparingspotential

Med moderna närvarogivare kan hotellrum som är utrustade med behovsstyrd ventilation inkl. värme/kyla,  ge runt 30% lägre energiförbrukning totalt sett. När hotellgästen inte är på sitt rum justeras t.ex. ventilationen ned, något som ger stora fördelar. Hela 80% av fläktarnas elenergi och 40% av värme- och kylenergin kan sparas in, jämfört med konstant luftflöde och temperatur, utan att hotellgästen tycker att komforten blir sämre.

Marknadens smartaste lösning för behovsstyrt inomhusklimat