You might want to visit our North American website:

Isolering

Tänk på att isolera kanaler i kallt utrymme skall ventileras för att behålla värmen. Viktigt att allt isoleringsarbete blir korrekt utfört. 

Kontakta våra återförsäljare på en ort nära dig