You might want to visit our North American website:

Hållbarhet på Swegon

"Hållbarhet är en grundförutsättning för att Swegon ska vara framgångsrikt
både idag och imorgon."
Andreas Örje Wellstam, koncernchef Swegon Group 

 

Vill du ta del av samtliga hållbarhetsnyheter? Klicka in på vårt nyhetsarkiv.

Till nyhetsarkivet

Vi kör hållbart!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete är Swegons mål att 100% av våra personbilar som leasas som tjänstebilar kommer att vara rena elbilar. 

Från och med sista november 2022 så kommer därför enbart rena elbilar att vara det primärt valbara alternativet för Swegons tjänste- och förmånsbilar. 

Från linjär till cirkulär approach

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att återanvända produkter eller att på olika sätt förlänga livstiden på redan installerade produkter och system. På Swegon tror vi på cirkuläritet och har påbörjat resan mot ett cirkulärt förhållningssätt.

Swegons arbete med cirkularitet

Miljövarudeklarationer (EPD)

En miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som kommunicerar transparent och jämförbar information om miljöpåverkan under en produkts livscykel.

För närvarande är följande av Swegons produkter EPD-dokumenterade:

  • CLA ljuddämpare
  • PARASOL komfortmoduler
  • ALS anslutningslåda
  • Ceiling Collection luftdon
  • CASA luftbehandlingsaggregat
  • CASA spiskåpor
  • GOLD/SILVER RX luftbehandlingsaggregat
Läs mer om Swegons miljövarudeklarationer

Klimatkompensering av transporter

Tyvärr är tillgången till hållbara transporter, framförallt elektrifierade, mycket begränsad vilket gör att vi måste hitta på något fram till dess att vi kan erbjuda ett hållbart alternativ.

Swegon har därför valt att koldioxidkompensera för samtliga transporter av produkter och reservdelar till alla svenska kunder.

Läs mer

Swegon - en partner för inomhusklimat som fungerar precis som det är tänkt

Vi är med hela vägen från projektets början till slut, och även därefter. 

För att leverera mer värde till våra kunder och intressenter är det därför vår ambition att engagera oss och införliva ytterligare hållbara affärsmetoder.

Detta innebär att vi vidhåller en transparent kommunikation gällande våra ambitioner, handlingar, prestationer och mål.
Vi är dock medvetna om att vi inte är där vi vill vara. Vi strävar därför att kontinuerligt uppdatera och informera omvärlden om våra framsteg samtidigt som vi håller en konstruktiv dialog med våra interna och externa intressenter.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Vi tar det vi gör på allvar...

...eftersom våra lösningar har en direkt och indirekt påverkan på människorna och miljön omkring oss.

...eftersom våra inomhusklimatlösningar tar hela bilden i beaktande för att skapa produktiva och hälsosamma inomhusklimatsystem, känns det naturligt för oss att göra detsamma när vi arbetar med hållbarhet.

Titta på filmen för att få ett första intryck av hur Swegon arbetar med hållbarhet.

 
Läs mer här