You might want to visit our North American website:

Friska fläktar med boende vid havet

Bacchus Falkenberg

Bacchus är starten på en ny levande stadsdel i Falkenberg. Den byggs på en konstgjord halvö som en gång i tiden skapades för att producera och lagra Sveriges behov av vin och sprit. Totalt planeras det för cirka 140 moderna lägenheter i fyra hus i ett unikt läge med havet som granne. Dessutom byggs det en helt ny hall för Padeltennis. Bacchus är en symbol för ett Falkenberg i framkant.

Stabilt inomhusklimat oavsett väder

Flerbostadshusen i den nya stadsdelen Bacchus har utformats med havet som inspirationskälla. En havsbris kan vara både behaglig och avkopplande - när man är utomhus. Väl inomhus behövs dock ett stabilt klimat med låg energiförbrukning och maximal komfort. Att bo precis vid havet innebär ofta rejäla klimatskiftningar vilket i sin tur ställer höga krav på bostadshusens klimatsystem. Konsten är att bibehålla ett perfekt inomhusklimat oavsett väder.

En annan utmaning var att en äldre befintlig byggnad skulle byggas om till en Padelhall vilket innebar att en ny ventilationslösning krävdes. Är fläktrummen små och inpasseringsvägarna trånga som i detta fall gäller det att hitta rätt kompetens och rätt produkter.

Yteffektiva aggregat med hög kapacitet

I flerbostadshusen installerades en centraliserad FTX-ventilation med konstanta luftflöden. Detta för att få en balanserad ventilation med minskad risk för drag och ljud. Kombinationen av bra produkter, rätt pris och ett väl fungerande samarbete är svår att slå. Då och då uppkommer situationer där det blir extra tydligt.

Till Padelhallen så krävde till exempel det lilla fläktrummet och de trånga intransportvägarna något extra. Swegons GOLD-aggregat med sin yteffektivitet och kapacitet uppfyller de flesta behov och så även i detta fall. Möjligheten att demontera aggregatet, lyfta in det i delar och sedan återmontera det på plats, med bibehållen CE-märkning, är en stor fördel vid utmanande projekt. Det visade sig vara avgörande den här gången då man slapp riva ytterväggen för att få in aggregatet i byggnaden.

Kundens behov i fokus

Swegon fick vara med i ett tidigt skede och sedan från projektstart till driftsättning. Flertalet platsbesök gjordes tillsammans med kunden för att säkerställa att alla krav och behov uppfylldes. Vid besöken, togs bland annat mått och vi började planera för den krävande intransporten till Bacchus Padelhall. Tack vare förarbete kunde vi tidigt identifiera var de stora utmaningarna fanns och presentera förslag därefter. Swegons teknikavdelning kunde sedan supportera vid installation och driftsättning vilket gav full kontroll i alla steg. En lösning med yteffektiva och högpresterande aggregat, hög driftsäkerhet och med kundens behov i fokus. Det är Swegons sätt att arbeta. 

Ta hjälp av vår guide i ditt bostadsprojekt

Produkter

Ett urval av produkter som använts till Bacchus Falkenberg.