You might want to visit our North American website:

Ventilationsaggregat

Allt du behöver för att skapa bra inomhusklimat i bostäder – med snyggt designade produkter. En trivsam inomhusmiljö med hög komfort är viktig för lägenhetsinnehavaren, men det gynnar även fastighetsägaren. Genom att välja rätt typ av bostadsventilation blir det inga problem att motsvara - och dessutom överträffa - krav och förväntningar på inomhusmiljön. Då finns också goda förutsättningar för att få nöjda och friska människor som trivs i sitt hem. Ta hjälp av våra återförsäljare för att få råd angående vilken ventilationslösning som passar bäst för ditt hem.  Välj mellan många varianter och applikationer – det finns en CASA för varje installation. Lättanvända programvaror och appar för design och energiberäkning. Dagens moderna ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare klarar de höga krav som ställs på: hög temperaturverkningsgrad, låg energiförbrukning (lågenergifläktar), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet