You might want to visit our North American website:

Allt-i-ett-lösning till historiskt kvarter

Villa Fehr, Karlskrona

Villa Fehr är en gammal ikonisk byggnad i Nättraby utanför Karlskrona med ett nybyggt bostadsområde precis intill med bostadsrätter och fristående atriumhus. Ett spännande projekt där Swegon är stolt leverantör av inomhusklimatet i form av en allt-i-ett-lösning.

Allt skulle få plats i en box

När byggherren och fastighetsutvecklaren Torsten Kai-Larsen skulle utveckla ett nytt bostadsområde intill Villa Fehr i Karlskrona ville han bygga hållbart och så effektivt som möjligt för att möta kraven på modernt och attraktivt boende. Projektet gav möjlighet att på plats bygga industriellt inuti en väderskyddad tältkonstruktion samt i full skala testa sitt och installera sin egenutvecklade teknikhub – Kaibox.

Torsten sökte efter en helhetsleverantör som kunde leverera en komplett luftburen klimatiseringslösning innehållande både värme och komfortkyla där hela systemet och samtliga produkter helst skulle kunna integreras i Kaiboxen. Han sökte även efter en marknadsledande och trovärdig produktleverantör som också kunde hjälpa honom med kunskap i form av teknisk vägledning och konsultation gällande funktion och systemuppbyggnad. Han valde att kontakta Swegon.

Swegons storlek, historia, satsning på forskning och utveckling samt kunskap om både centrala och decentrala systemlösningar var avgörande för kontakten med Swegon.
Torsten Kai-Larsen, VD Kaibox, byggherre och fastighetsutvecklare

Utmaning att klimatisera lägenheten från en central punkt

Kaiboxen är en prefabricerad badrumsmodul och teknikhub för respektive lägenhet innehållande, förutom ett komplett badrum även inkommande vatten, värme, ventilation, el, bredband etc. dvs. ett komplett installationspaket där samtliga tekniska installationer har en enda anslutningspunkt för respektive lägenhet. Badrumsmodulen prefabriceras i fabriksmiljö vilket säkerställer kvalitet, minskar produktionstiden men även effektiviserar på byggarbetsplats genom att modulen snabbt lyfts in till respektive lägenhet som bidrar till en mer rationell byggprocess.

För Swegons del innebar det utmaningar och kreativt utvecklingsarbete för att designmässigt hitta en produkt- och systemlösning för att kunna klimatisera samtliga rum i lägenheten utifrån badrumsmodulen som central punkt.

Tre önskningar i ett

Utmaningen i att kunna klimatisera en hel lägenhet utifrån löste vi genom att montera CASA Climate CCF-produkterna till respektive rum på toppen av Kaiboxmodulen, som fick en central placering i respektive lägenhet. Det här blev en mycket smart lösning eftersom inget produktmontage krävdes på själva byggarbetsplatsen utöver själva anslutningen, vilket alternativa lösningar hade krävt. På detta sätt fick Torsten tre önskningar i ett - smartare, kostnadseffektivare och inget montage på plats vilket också säkerställer byggkvaliteten.

Swegons CASA Climate systemlösning möjliggör att våra CCF komfortmoduler och CASA ventilationsaggregat kan monteras i en och samma teknikhub för respektive lägenhet men är även idealiskt för annat modulärt bostadsbyggande.

 

Samarbetet med Swegon har fungerat mycket bra. Förutom intressanta produkter har jag mötts av kunnigt engagemang.
Torsten Kai-Larsen, VD Kaibox, byggherre och fastighetsutvecklare

Produkter

Följande produkter och lösningar förser bostadsområdet Villa Fehr med ett gott inomhusklimat med både värme och komfortkyla.