You might want to visit our North American website:

Luft- eller vattenkyla?

Både luft och vatten kan användas för att distribuera kyla. Det som utmärker vatten som bärare av kyla är att vattenbaserade system tar mindre plats, själva aggregaten är mindre och vatten är en bättre energibärare än luft. Om du i stället väljer luft för distributionen får du en enkel och billig installation, systemet klarar större luftvolymer och det är möjligt att använda frikyla.

Sammantaget är det därför en rad faktorer som avgör vilket grundsystem du ska välja. Både ekonomi, estetiska hänsyn och praktiska avvägningar spelar roll, såsom det utrymme som finns i byggnaden.

Vattenburen – utrymmesfaktorer är viktiga

Här får de enskilda rummen kyla via vattenburna system. Det luftsystem som är installerat, används enbart för att möta kraven på luftkvalitet. I en ombyggnads- eller renoveringssituation föredrar man vanligtvis ett vattenburet kylsystem, eftersom det relativt enkelt går att få plats med de vattenrör som krävs för distribution av kallt vatten i byggnaden. Också vid nyproduktion kan system med vattenburen kyla vara att föredra, då utrymmesbehovet ovanför undertak är betydligt mindre än vid luftburen kyla. I höga byggnader kan det i vissa fall t.o.m. innebära att man på en viss byggnadshöjd kan "tjäna in" extra våningsplan.

Typiska användningsområden med vattenburen kyla, där låga till medelhöga luftflöden med hög kylkapacitet förekommer mest, är dessa: Konferensrum, butiker, klassrum, restauranger, kontor, IT-rum, hotell och banker.

Gå vidare till Vattenburna rumsprodukter

Luft - Ekonomin och kylbehovet styr

I luftburna system är det i regel kylbehovet som dimensionerar luftflödet. Systemet måste kunna ta hand om varierande kylbehov, både under dygnet och året. Luftburen kyla förekommer i två grundtyper; med konstant eller variabelt flöde.

I befintliga byggnader är det normalt både svårt och dyrt att byta kanalsystem. Om man ska möta kylbehoven och inte kan transportera tillräckligt stora luftflöden med de kanaler som finns, då installerar man istället oftast vattenburna kylsystem vid ombyggnader. Där höga till medelhöga luftflöden och även variabla luftvolymer kan förekomma, är dessa typiska användningsområden för luftburen kyla: Konferensrum, butiker, klassrum, restauranger, lätt industri, renrum på sjukhus och i specialiserad industri, köpcentra och idrottshallar.

Gå vidare till Luftburna rumsprodukter