You might want to visit our North American website:

Camfil - Ventilationsfilter

Filter som används i Swegons CASA aggregat. Med rätt filter är du säker på att du andas frisk och hälsosam inomhusluft fri från pollen och skadliga partiklar. Genom att använda originalfilter i ditt ventilationsaggregat säkerställer du att garantin gäller och att ditt ventilationssystem fungerar som det är tänkt.

Originalfilter av rätt kvalitet kommer också att spara pengar eftersom du inte behöver byta dem så ofta som piratkopior av sämre kvalitet som ofta förbrukas mycket snabbare. Originalfilter: säkerställer giltig garanti, ser till att ventilationssystemet fungerar som planerat, säkerställer frisk och hälsosam inomhusluft

Låt dig inte luras av billiga filterkopior då dessa normalt inte håller rätt kvalitet. Även om de fysiska filtermåtten är de samma så är det skillnad på material och konstruktion. Filterkonstruktionen med bl.a. rätt material, rätt storlek på filteryta, rätt tryckfall och rätt filterklass är avgörande för hur bra och hur länge filtret fungerar innan det är förbrukat. Ett felaktigt filter kan påverka luftflödet negativt så illa att fukt och mögelskador kan uppstå.

Läs vår blogg här