You might want to visit our North American website:

Service av mitt ventilationssystem

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. Funktionskontroll bör göras regelbundet och filter bör bytas 1 – 2 ggr/år.

Läs mera här