You might want to visit our North American website:

Aktivitetsbaserat ställer särskilda krav

Foto: Tirsén & Aili Arkitekter

Trafikverket, Gävle

I januari 2018 flyttade Trafikverkets medarbetare i Gävle in i deras nya gemensamma kontor på Gävle Strand. Det nya kontoret är en aktivitetsbaserad arbetsplats som ska ge utrymme för Trafikverkets alltmer växande organisation.

Inomhusklimat för ett aktivitetsbaserat kontor

Den gamla lagerlokalen byggdes om till gemensamt kontor för Trafikverkets över 600 medarbetare i Gävle, som tidigare varit utspridda på olika platser i staden. Behovet av en flytt var nödvändig för att företaget i framtiden ska kunna fortsätta växa. 

Det nya kontoret är utformat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket innebär att medarbetarna har full flexibilitet och kan nyttja valfri plats som passar bäst för dagens aktiviteter. Med den nya lokalen kan antalet medarbetare öka eller minska utan att man behöver möblera om eller skaffa fler arbetsplatser. Detta kräver en övergripande fungerande ventilation som skall fungera var man än befinner sig på kontoret och hur många det än är i de olika zonerna.

Kombination av olika produkter skapar helhetslösning

Vid val av ventilation fanns det givna förutsättningar att ta hänsyn till såsom att kontoret skulle vara indelat i olika zoner, öppna landskap, tysta rum, konferensrum osv. Kunden förstod snabbt att Swegon var valet på grund av vår bredd av produktflora där vi kan leverera en kombination av olika typer av produkter och modeller som ger både kyla och ventilation.

Vårt största GOLD-aggregat förser hela kontoret med ventilation och tillsammans med en kylmaskin och kylbafflar, konfortmoduler, tilluftsdon och frånluftsdon i olika former skapas en fungerande helhet för ändamålet. Utöver detta används även två olika ventilationsprinciper genom en kombination av deplacerande och omblandande ventilation.

Ihärdighet för att lösa kundens behov

Utmaningen var att hitta rätt kombination produkter för ändamålet. Ett grundligt arbete gjordes för att få fram rätt produkter och det resulterade i att vi hittade en produkt för varje del i huset. En så pass stor lokal kräver ett högt luftflöde och i vissa fall kan det behövas fler aggregat för att komma upp i rätt nivåer. Med Swegons största GOLD-aggregat uppfylldes dock kraven vilket gjorde att endast ett aggregat räckte. Installatören genomförde en större mängd simuleringskörningar av kylbafflar i simuleringsverktyget Swegon ESBO och med hjälp av det kunde vi ta fram en perfekt anpassad lösning genom att använda en kombination av olika varianter av bafflar. Detta är vi på Swegon bra på - vi löser kundens specifika behov. 

Produkter

Ett urval av produkter som användes till Trafikverket i Gävle