You might want to visit our North American website:

Självdrag

Oavsett om man bor i villa, radhus eller flerfamiljsbostäder så är ventilationen viktig, speciellt för de som har så kallat självdrag, något som är ofta förekommande i både lägenheter och äldre hus. Självdrag är en okontrollerad ventilationslösning och var vanlig i äldre hus fram till 1960-talet. Självdrag bygger på så kallad ”skorstensverkan” där varm luft på grund av termiska krafter stiger upp och ut ur huset genom självdragskanaler och där ny ersättningsluft kommer in i huset via otätheter i byggnadsskalet.

Hus med självdrag är konstruerade med en skorsten och en eldstad för ved eller oljeeldning. Eldstaden värmer upp skorstenen och skapar drag i de ventilationskanaler som också finns i skorstenen. Genom detta skapas ett undertryck i huset, och ny frisk luft läcker in via otätheter och ventiler i yttervägg om detta finns.

• Det är vanligt att man bytt ut ved eller oljepanna till värmepump, samt bytt till moderna täta fönster med energiglas.

• Effekten av ovanstående beskrivna ändringar i husets konstruktion, är att självdragsventilationen slutar att fungera.

• I denna situation är det stor risk för svartmögel på vinden, mögelangrepp och andra fuktrelaterade problem. Det finns också risk att dessa skador inte omfattas av försäkringsvillkoren, eftersom husets konstruktion ofta är förändrad och ventilation saknas.

• Gamla hus är dessutom ofta tilläggsisolerade och tätade, nya energisnåla fönster är installerade vilket gör det svårare för ersättningsluften att ta sig in i huset vilket drastiskt försämrar ventilationseffektiviteten.

 

Kontakta våra återförsäljare här för att få råd