You might want to visit our North American website:

Tilluftsdon

Ventilationsöppning som tillåter luft att flöda till inomhusluften.