You might want to visit our North American website:

Uppgradering av GOLD-aggregat på Hovåsskolan i Göteborg

Hovåsskolan, Göteborg

Hovåsskolan ligger vid västkusten bara några minuter söder om Göteborg. 2003 installerades Swegon luftbehandlingsaggregat GOLD och har sedan dess sett till att eleverna har ett bra inomhusklimat. Efter 18 års drift visade ett av aggregaten till slut tecken på att behöva en del underhåll.

Studier visar att bra luftkvalitet, eller ännu bättre, ett optimalt inomhusklimat, har stor påverkan på elevers och lärares prestation och hälsa. Att behöva stänga av all ventilation för ett utdraget och kostsamt byte av hela aggregatet var därför inget man direkt såg fram emot. Som en del av vårt åtagande för våra kunder, och för de många olika aspekterna av hållbarhet, har vi tagit fram ett uppgraderingspaket till våra äldre luftbehandlingsaggregat. Detta visade sig vara en utmärkt lösning för Hovåsskolan.

Betydelsen av bra inomhusklimat i skolan

Hovåsskolan är byggd 1958 och består av flera byggnader i en naturskön omgivning nära havet. Mycket av planlösningen som var typisk för den tiden har bevarats i huvudbyggnaden när renoveringar gjorts. Skolan byggdes ut 2003 och ett GOLD-aggregat från Swegon installerades för att få ett bra inomhusklimat.

Det är otroligt viktigt att kunna erbjuda ett bra inomhusklimat i skolan. Forskning visar nämligen att inomhusklimatet har en tydlig positiv effekt på både undervisning och inlärning. Flera faktorer relaterade till inomhusmiljön påverkar elevernas studieresultat och koncentrationsförmåga.

Läs mer i vår blogg ”Skulle vi låta våra barn hoppa över frukosten före skolan?”

En stor fördel med en sådan här uppgradering är att man mycket enkelt också kan uppgradera med andra funktioner, till exempel tryckreglering. Aggregatets livslängd förlängs också.
Emanuel Brunzell, servicetekniker på Swegon, kommenterar fördelarna med uppgraderingen.

Projektbakgrund

Hovåsskolan installerade sina GOLD luftbehandlingsaggregat år 2003. På den tiden var det ett marknadsledande aggregat som såg till att skolan fick ett inomhusklimat med optimal kvalitet.

Efter att aggregaten hade varit i drift i närmare 20 år behövde vissa nyckelkomponenter bytas ut, men reservdelar till äldre aggregat är svåra att få tag på och dyra att ersätta.

Att byta hela luftbehandlingsaggregatet kan vara ett alternativ, men eftersom många av våra luftbehandlingsaggregat är i gott skick även efter så lång drifttid blir det fördelaktigt att uppgradera.

 

>Vill du veta mer om våra GOLD-luftbehandlingsaggregat?

Uppgraderingspaket

Med hållbarhetsaspekten i fokus arbetar vi ständigt med att utveckla våra produkter och lösningar för att möjliggöra hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer. Detta har resulterat i ett uppgraderingspaket till GOLD-aggregatet som nu har installerats på Hovåsskolan.

Uppgraderingspaketet består av en uppsättning komponenter som vi vet kan behöva bytas ut. Ett aggregat som varit i drift i många år bör dock besiktigas av en tekniker eller annan representant från Swegon. Besiktningen kommer sannolikt leda till att aggregatet blir godkänt för uppgradering tack vare den övergripande goda prestandan, och en kompletterande uppsättning utbytesdelar kan rekommenderas.

Uppgraderingen på Hovåsskolan innehöll ett standardpaketet; där styrenhet, handhållen pekskärm, givare och motorstyrningar till fläktarna ingår. Även spjällställdonet och drivenheten på den roterande värmeväxlaren byttes ut. Detta sammantaget ger aggregatet en betydligt längre livslängd eftersom de nyinstallerade delarna, till skillnad från de äldre, är i produktion i dag.

 

Läs mer – Uppgraderingspaket

Uppdaterad programvara

Uppgraderingen omfattar mycket mer än bara byte av konkreta delar. Den är en grundlig uppdatering som också innebär att senaste programvaran installeras. Funktioner som är standard i dagens nya GOLD-aggregat görs tillgängliga även för betydligt äldre versioner.

Den nya handhållna pekskärmen visar fortfarande riktade och faktiska värden för de viktigaste parametrarna för inomhusklimatet. Den stora förbättringen i uppgraderingen är att ett antal ytterligare viktiga faktorer också visualiseras. Med hjälp av siffror, grafer och diagram kan inomhusklimatets kvalitet observeras och analyseras kontinuerligt och över tid.

Dessutom blir framtida felsökning mycket enklare eftersom historiska data sparas, lagras och är lätta att komma åt.

 

”Den nya styrenheten är mycket enklare att använda och det finns så mycket mer information jämfört med innan. Det är som en dator.”
Peter Thyrén, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, kommenterar den nya handhållna pekskärmen.

Kundvärde

Från ett hållbarhetsperspektiv är det inte svårt att förstå att man kan göra besparingar med det här uppgraderingspaketet.

Väger man också in att det skulle ta flera veckor att byta ut hela luftbehandlingsaggregat i stället för ett par dagar och att eventuellt taket skulle behöva brytas upp för att kunna genomföra bytet, då inser man rätt snart att enorma besparingar kan göras både i fråga om tid och i reda pengar.

I det här fallet sätter kunden stort värde på att ventilationen bara har stängts av i några dagar och skolverksamheten kunnat fortsätta som vanligt medan våra tekniker arbetat med aggregatet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Swegons värdebidrag

Vi har många års erfarenhet som har gett oss unika insikter i de många olika stadier en byggnad genomgår, som bland annat skolor. Det gör att vi kan erbjuda vårt stöd inte bara under själva projektet utan även långt efter systemet installerats och satts i drift.

Som fallet med Hovåsskolan så tillhandahåller Swegon produkter och programvaror för att kunna vara en del av resan även efter år av underhåll och kontroll. Swegon har de medel och den kompetens som behövs för att förlänga livslängden på luftbehandlingsaggregat.

I varje steg längs vägen drivs vi av vår målsättning att möjliggöra för människor att leva och verka i ett hälsosamt och behaglig inomhusklimat så att de kan prestera på topp - i dag och i morgon.

 

LÄS MER – VARFÖR SWEGON