You might want to visit our North American website:

F-ventilation

Ett mekaniskt frånluftssystem har en fläkt som leder ut frånluften – F-system. Tilluften kommer in genom ventiler som sitter i väggen, bakom elementen eller i fönsterkarmen. Frånluftssystem kan kombineras med exempelvis en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av den värme som leds ut med ventilationen – FVP-system. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kallas FX-system. Frånluft utan värmeåtervinning går inte att förena med energisnålt byggande och uppfyller inte gällande BBR-krav