You might want to visit our North American website:

OVK - Obilgatorisk Ventialtions Kontroll

OVK - Besiktning står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och innebär att samtliga byggnaders ventilation skall kontrolleras regelbundet, enligt lagen. Det är byggnadens ägares skyldighet att utföra kontrollen med jämna mellanrum.

En certifierad funktionskontrollant ska anlitas och sedan föra ett protokoll över resultaten. Flertalet av våra återförsäljare erbjuder denna tjänst.

Kontakta våra återförsäljare på en ort nära dig