You might want to visit our North American website:

Offentliga lokaler

I offentliga lokaler varierar antalet personer som rör sig i dessa under dagen en hel del. Framför allt gäller detta skolor och bibliotek. Normalt krävs det komplicerade lösningar för att ge rätt luftflöde och temperatur vid varje enskild belastning och tidpunkt.

Konstant tilluftstemperatur

En enkel och kostnadseffektiv lösning tillåter att flera olika typer av zoner kan blandas, både med variabelt och konstant luftflöde. Konceptet bygger på att rummen förses med förvärmd/kyld luft av ett luftbehandlings-aggregat och där tilluften håller en konstant temperatur på 15-18°C.

Intelligent rumsregulator styr

På rumsnivå styrs temperatur och luftkvalitet av en intelligent rumsregulator. Denna får signaler från temperaturgivare och CO2-givare, eller så kan signalen komma från en närvarogivare. Med den här lösningen får man en behovsstyrd och mycket energisnål anläggning. 

Flexibel paketlösning

Luftbehandlingssystem som arbetar tillsammans med aktiva eller passiva luftdon och regulatorer, utgör sammantaget en flexibel paketlösning. Ventilationen blir behovsstyrd och man kan använda flera olika regleralternativ.

Systemlösningen erbjuder följande funktioner:

  • Konstant temperatur på tilluftens temperatur till inställt värde, med möjlighet till vinter- och sommarkompensering
  • Konstant tryck i tilluftskanalen
  • Frånluften evakueras som gemensam överluft och slavstyrs till samma flöde som tilluften
  • Rum med aktiva luftdon
  • Rum med passiva luftdon