You might want to visit our North American website:

AHU Design

Med produktvalsprogrammet AHU Design är det enkelt att dimensionera och konfigurera ditt aggregat. Du kan utföra avancerade energiberäkningar för att säkerställa att lösningen är optimal även på sikt. I AHUD är det också smidigt att via plug-ins överföra CAD-underlag från AHU Design till exempelvis Revit och Magicad, för snabb och enkel projektering. I denna utbildning får du lära allt om hur du går tilloväga. Vi erbjuder utbildningen i form av Webinar.

Exempel på kursinnehåll:

  • Grundläggande inställningar
  • Hur du skapar aggregat
  • Designa ditt aggregat
  • Utskrift
  • Val av styrfunktioner
  • Energiberäkning
  • Energiberäkning - Flera driftsfall


Gör intresseanmälan här