You might want to visit our North American website:

Överluftsdon

Ventilationsöppning som tillåter luft flöda mellan rum och lokaler