You might want to visit our North American website:

Folkhäsomyndigheten

Folkhälsomyndigheterna ger vägledning och allmänna råd om ventilation och tar bland annat upp vilka riktvärden för luftomsättning som finns och vad som bör undersökas vid bristfällig ventilation. Det är viktigt att följa de riktlinjer som folkhälsomyndigheterna ger ut angående ventilation.

Läs mera här