You might want to visit our North American website:

Så fungerar FTX-ventilation

Vi bör skilja på ventilation och luft. Det är ventilationen som avgör hur ditt hem syresätts och upplevs att vistas i. Med ett FTX-system energiklass A återvinns hela 86 % av energin i frånluften. Denna energi vämer upp tilluften till en behaglig och lämplig temperatur in i bostaden vilket ger ett energibesparande, komfortabelt och hälsosamt inomhusklimat.

Lägre kostnad, bättre hälsa

FTX-ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden.

Ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. 

Stor problematik med radon i bostäder

Återvinning via värmeväxling

FTX är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling. Värmeväxling innebär att en växlare gör att frånluftens värme kan återvinnas för att värma upp ny, kall luft som tas in utifrån. Ett FTX-system är helt mekaniskt och består av två fläktar - en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. Fläktarna ventilerar byggnaden i två separata kanaler. Värmen återvinns sedan genom en växlare mellan de två kanalerna. 

Så går det till
Luft sugs ut via ventilationskanaler, ut från de utrymmen i huset där luften är sämst och har högt fuktinnehåll, så som toaletter, tvättstuga och kök. Den varma luften filtreras och passerar den roterande värmeväxlaren som lagrar energin. Frisk och kall uteluft filtreras och leds via värmeväxlaren där energin överförs och luften värms upp. Den friska och filtrerade luften återförs till huset via sovrum och vardagsrum där vi spenderar mest tid.

Läs mer på vår blogg: 

Olika värmeväxlare och vilken typ som passar bäst för flerbostadshus

Hög energibesparing

Värmeåtervinning är ett av de mest effektiva sätten att spara energi och pengar. Även om FTX leder till en marginell elökning sparar det stora mängder värme. Typiskt sett ökar ett flerbostadshus med frånluftsventilation sin elanvändning årligen med 2–4 kWh/kvm när FTX installeras. Samtidigt sparar det ca 40 kWh/kvm i värme årligen.

Hur mycket energi du sparar beror på flera saker. Utomhusklimat, verkningsgrad för aggregatet, från- och tilluftstemperatur och fläktarnas effektivitet brukar ses som de vanligaste parametrarna.

Se film

Swegon GOLD PX. Hälsosamt inomhusklimat. Lägre energikostnader.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Produkter

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.