You might want to visit our North American website:

Energisparprojekt med höga ambitioner

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan har genomgått en stor operation där merparten av ventilationsaggregaten har bytts ut, till förmån för en stor energibesparing.

När målet är en halvering av energianvändningen

NÄL byggdes klart 1988 och de befintliga luftbehandlingsaggregaten hade varit kvar sedan dess. Tillslut bestämdes att samtliga fläktrum på sjukhuset skulle byggas om med målet att skapa en så energieffektiv lösning som möjligt.

Investeringen är ett led i det politiska miljömålet att halvera fastighetsägaren Västfastigheters energianvändning till 2030, räknat från energianvändningen 1995.

En och samma ventilationsleverantör efterfrågades

Ombyggnaden utformades som en stor entreprenad där man ville hålla sig till en och samma ventilationsleverantör för att säkerställa kvalitet, leverans och för att det viktiga erfarenhetsutbytet mellan etapperna inte skulle gå förlorad.

Swegons goda vänner Ventab i Göteborg AB och Fyrkantens Ventilation AB gick tillsammans ihop i denna entreprenad och Swegon fick då möjlighet att visa upp sin lösning till projektet i ett tidigt skede.

Ny lösning för ett flexiblare system

Den tidigare systemlösningen byggde på två aggregat per byggnad som levererade luft till tre våningar vardera. Eftersom en del avdelningar kräver mer luft och eftervärme än andra skulle det istället installeras ett aggregat per våningsplan, vilket i princip motsvarar en egen avdelning.

Med fler aggregat på plats skulle det därmed bli enklare att genomföra framtida förändringar av verksamheten då ventilationen kan anpassas efter den förändrade vården. För att tillgodose detta så krävdes det större aggregat som skulle hålla länge och kunna svara upp till vid eventuella framtida förändringar.

En stor logistikprövning med 90 utbytta aggregat

För att kunna förse varje våningsplan med ett eget aggregat så krävdes det totalt 90 aggregat in till sjukhuset.
En utmaning i sammanhanget var den tuffa tidplanen som inte gav utrymme för avvikelser eller strul. Med den hårt pressade tidplanen hamnade leveranslogistiken i fokus. Förmågan att leva upp till de högt ställda kraven på just in time-leveranser för att passa angivna krantider var något som Västfastigheter tittade på vid val av partners till projektet.

Eftersom aggregaten var av de större storlekarna var intransportsmöjligheterna ibland begränsade. Swegons tekniker var behjälpliga på plats med att demontera aggregaten för att kunna transportera in dem till fläktrummen och väl på plats montera ihop dem igen.

 

Effektiva fläktar och hög värmeåtervinning

De nya aggregaten är av större modeller med roterade värmeväxlare för värmeåtervinning och med effektiva fläktar som genererar låga SFP-värden.
Varje aggregat är optimerat för den avdelning de försörjer och är på grund av dess storlek samtidigt redo att ta sig an eventuella framtida förändringar.

Efter installation har mätningar gjorts som visar på att den stora besparingen kommer från värmeåtervinning eftersom återvinningsgraden ökat markant efter ombyggnaden. Värmeanvändningen har i uppmätta siffror redan gått ned med 2 700 kWh till cirka 300 kWh för den första etappen, tack vare bättre värmeåtervinning. 

Swegons leveranssäkerhet och kompetenta teknikavdelning har varit avgörande för projektet. Tillsammans har vi fått till en lösning med aggregat som klarar de högt ställda energikraven.
Berne Christenson, Ventab i Göteborg AB

Trygghet, pålitlighet och leveranssäkerhet blev avgörande

Med anledning av de sedan tidigare goda relationer med kunden fick Swegons produktspecilister möjlighet att erbjuda kunden en tidig genomgång där vi tillsammans tog fram den bästa lösningen.

Att Swegons teknikorganisation har stöttat genom hela processen med hjälp av demontering och montering av aggregat, support och service har också varit avgörande för kundens val avsamarbetspartner. Även förmågan att kunna leverera just-in-time på tighta tidsplaner skapar trygghet och förtroende för Swegon som leverantör. 

Produkter

Följande produkter har använts till energisparprojektet NÄL.