You might want to visit our North American website:

Ventilationsrengöring

Viktigt underhåll som ska göras regelbundet för att ventilationssystemet ska fungera. Byt filter 1 – 2 ggr per år och dammsug och håll rent.