You might want to visit our North American website:

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar

En mängd olika idrotter har traditionellt spelats, utövats och njutits utomhus. Andra har kommit till genom att människor hellre har ägnat sig åt fysisk aktivitet inomhus, som exempelvis futsal. I dag har många traditionella utesporter flyttat inomhus, ofta för att undkomma extrema väder eller undvika hälsofarliga föroreningar. Men flera studier visar att inomhusmiljön i idrottsanläggningar kan vara minst lika skadlig och ogynnsam som utomhusklimatet. Kraven på inomhusklimatet är alltför ofta otillräckliga men trots det obegripligt nog accepterade. Bra luftkvalitet, låga halter av inomhusföroreningar och topprestationer har ett positivt samband och gör att idrottare och spelare gärna återvänder till en anläggning. Här delar vi med oss av det vi vet om hur ett bra inomhusklimat i idrottsanläggningar kan säkerställas.

Vad man ska tänka på för att få ett bra inomhusklimat i idrottsanläggningar

ANDNINGSZON OCH FRISK INOMHUSLUFT

Forskning visar att prestation och välbefinnande är beroende av ett bra inomhusklimat. Tyvärr är det inte alltid något man tänkt på i idrottsanläggningar. Under omställningen är följande aspekter viktiga att tänka på.

För att skapa en inomhusmiljö som uppmuntrar till topprestationer är det viktigt att säkerställa tillräckligt friskluftsintag. Det brukar behövas tre gånger så mycket friskluft jämfört med byggnader med mer måttlig aktivitet. Det är också viktigt att se till att friskluften tar sig hela vägen från de vanligen höga taken ned till andningszonen där idrottsutövarna befinner sig.

Luftföroreningar ska vi problematisera längre fram i den här guiden. Men så här inledningsvis räcker det att känna till att luftföroreningarna kan vara extremt höga i idrottsanläggningar. Intaget av utomhusluft, byggmaterial, fysisk aktivitet och utrustning i anläggningen förorenar inomhusluften hela tiden. Den måste därför sugas ut. Utmaningen är då att göra det utan att det uppstår buller, torrhet eller onödiga och dyra temperaturvariationer. Konstruktions- och installationsprogramvara spelar en viktig roll för att allting ska bli rätt från början.

En inomhuspadelhall medför en del speciella utmaningar

Padel är en racketsport som har vissa likheter med både tennis och squash. De största skillnaderna är dock att racketen är massiv och saknar strängar och att banorna är nästan helt inneslutna i glas. Det senare i kombination med det höga tempot medger särskilda förutsättningar för att skapa ett optimalt inomhusklimat. Här ger vi dig en detaljerad introduktion och några tips om hur du utformar en bra inomhusmiljölösning till en padelhall.

 

 

 

 

 

 

LÄS MER I VÅR BROSCHYR
VARIERANDE FÖRHÅLLANDEN OCH INOMHUSKLIMAT

Idrottsanläggningar brukar användas för mycket mer än bara fysisk träning. De innehåller ofta även åskådarläktare, caféer, butiker, kontor eller konferensrum. Dessa olika sektioner i en idrottsarena fyller olika funktioner och har olika grad av aktivitet. Följaktligen ser även förutsättningar olika ut när det gäller inomhusklimatet. Genom att dela in anläggningen i klimatzoner kan produkter och lösningar väljas ut noga till varje enskild zon.

I likhet med många andra byggnadstyper varierar aktivitetsgraden och antalet personer i idrottsanläggningar under dygnet, veckan och året. I och med det inser man rätt snart att det måste bli både väldigt kostsamt och skadligt för miljön att ständigt driva en hel idrottsarena på maximal kapacitet. Produkter och system bör väljas ut som tillsammans skapar en behovsstyrd inomhusmiljö och har intelligenta funktioner som anpassar inomhusklimatet efter det exakta behov som råder vid varje tidpunkt.

 

Läs mer på vår blogg ”Är behovsstyrt inomhusklimat en lönsam investering?”

LUFTFUKTIGHET OCH DAGSLJUS

Sist men inte minst är idrottsanläggningar ibland mindre avancerade i sin konstruktion. Om lokalerna ska värmas upp eller kylas ned är det viktigt att sätta in åtgärder som förhindrar utfällning av kondens till följd av temperaturvariationerna. Luftfuktighet är generellt en viktig faktor att ta hänsyn till i alla byggprojekt eftersom det har en så stor påverkan på prestationer, komfort och konstruktionen som sådan. 

Idrottsanläggningar har ofta en ganska enkel konstruktion, vilket gör att dagsljusinsläppet är något man ibland inte fäst så mycket uppmärksamhet vid. De positiva effekterna av naturligt dagsljus på hälsan och välbefinnandet är onekligen något som underskattas. Men allt oftare utrustas dessa byggnader med fönster eller till och med glasväggar från golv till tak. Då är det viktigt att tänka på vinsten och förlusten med värmeenergin när en inomhusklimatlösning ska planeras.

Organisationen World Athletics och flera forskare har börjat fokusera på idrottsanläggningarnas inomhusklimat. Så stora förändringar är att vänta. På Swegon har vi långtgående kunskaper och högkvalitativa produkter för att skapa hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer för idrottsutövare.

 

”Det finns väldigt lite data om hälsosamma och energieffektiva idrottsanläggningar och kraven är ibland väldigt generellt hållna”
Philip Leistner, professor vid institutionen för akustik och byggnadsfysik (IABP), universitetet i Stuttgart

Föroreningarna kan vara den tuffaste utmaningen i idrottsanläggningar

FÖRORENINGAR HAR NEGATIV INVERKAN PÅ KONCENTRATIONSFÖRMÅGAN

Flera studier visar att dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på förmågan att både prestera och fatta strategiska beslut bland idrottare. En ökad koncentration av partiklar i luften kan öka risken för att fel beslut fattas med över 26 %. Detta kan motivera varför idrotten bör flyttas inomhus för att idrottarna ska kunna nå sin fulla potential.

Men forskning visar även att föroreningshalten inomhus är exceptionellt hög inne i idrottsanläggningar. Vissa föroreningar är relaterade till byggnaden och dess konstruktion, men det mesta kommer faktiskt från träningsutrustning, rengöringsprodukter och utomhusluften. Sedan organisationen World Athletics och forskare lyfte problemet med luftkvaliteten har den äntligen fått den uppmärksamhet den förtjänar. Se till att du förstår komplexiteten bakom föroreningarna inomhus.

 

Läs mer i vår blogg ”Vad får du fram när du mäter CO2 och VOC?”

Källor: Campelli, Mathew. Sustainability Report (2020) Air pollution: Tackling sport’s invisible threat (17 november 2021) I Salonen, H., Salthammer, T. (2020) Human exposure to air contaminants in sports environments (16 november 2021) I RCPCH and Royal College of Physicians (2020) The inside story: health effects of indoor air quality on children and young people

TIME OUT:  Inomhusklimatet kan bli en spelvändare

 

Futsal föddes 1930 i Brasilien. Sporten kom till för att spelas inomhus och man lånade spelregler från andra innesporter som basket och handboll. I dag spelas futsal av flera miljoner människor i över 100 länder. Det är en snabb sport som kräver skicklighet och spelas på en liten plan vilket innebär begränsat med tid för att fatta strategiska beslut under spelet. Bancykling är en annan sport som kommit till för att utövas inomhus. Varför man var inomhus var till en början för att kunna samla åskådare och ta betalt för att se tävlingarna.

I exemplet med futsal blir det extra tydligt att spelarna verkligen behöver ett perfekt inomhusklimat för att kunna vidareutveckla sin skicklighet, fokusera och inte göra några misstag under matchens gång. När det gäller bancykling har betydelsen av en god inomhusmiljökvalitet mer att göra med publikens komfort och helhetsupplevelse. Spelare eller hejarklacken, inomhusklimatet vänder spelet

FÖRORENINGAR KAN AVSKRÄCKA AKTIV RÖRELSE

De flesta studier pekar på att fördelarna med fysisk aktivitet uppväger riskerna med att utsättas för dålig luftkvalitet. Ledande idrottare anses dock vara påverkade av den dåliga luftkvaliteten i oproportionerlig omfattning på grund av deras snabbare andning under flera timmars intensiv träning. Konsekvensen av dåliga luftförhållanden blir också större för barn på grund av deras något högre lungventilation och för att de gärna vistas ganska många timmar i träningslokalerna.

Luftföroreningar blir en extra stor påfrestning för barns fysiska aktivitet och kan i värsta fall få de att undvika att vara aktiva. Arkitekter ritar oftare inomhusmiljöer för att passa dagliga rörelser. Men kvaliteten på inomhusmiljön är helt avgörande för att barn ska uppmuntras till hälsosam lek, rörelse och idrott. På Swegon är vår dagliga målsättning att skapa hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer som får människor att må som bäst, i dag såväl som i morgon. Vi bistår gärna med våra kunskaper och erfarenheter, produkter och tjänster i ert nästa projekt.

 

Källor: Campelli, Mathew. The Sustainability Report (2018) To what extent does air quality impact athlete performance?   | Cao, G., Grande M.S. (2019) Air quality in sport facilities | Jacobo, A. et al. (2020) Not all indoor spaces are created equal: enhancing indoor air quality to promote physical activity among vulnerable populations

Ett behovsstyrt inomhusklimat

Cirka 90 % av vår tid är vi inomhus och många timmar kan spenderas på träningsanläggningar. Med kunskapen om att en bra inomhusmiljökvalitet och prestationsförmåga går hand i hand bör ett konstant optimalt inomhusklimat ses som grundläggande för att idrottare ska nå sin fulla potential. Ett behovsstyrt klimatsystem övervakar och anpassar inomhusklimatet efter hur aktivitets- och närvarograden varierar i hela byggnaden och över dygnet. Lär dig mer om vårt behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE.

Läs mer om behovsstyrd ventilation i vår guide

Framtidens idrottsanläggningar är byggda för vitt skilda aktiviteter

Forskning visar att prestation och välbefinnande i en inomhusmiljö är beroende av ett bra inomhusklimat. Utövare av traditionella utomhussporter väljer ibland att träna inomhus för att undvika dåliga väderförhållanden och föroreningar. Inomhus kan de fortsätta träna och slipa på rutinerna i en sund miljö. Men många har också hittat fler aktiviteter eller vila som kompletterar eller stärker deras huvudinriktning. Detta kan ha varit ursprunget till prestationscentren, de anläggningar som utvecklats för varierad fysisk träning, återhämtning, rehabilitering och rekreation. Prestationscentren kommer i framtiden att vara inriktade på idrottarnas prestationer och välbefinnande som helhet och då krävs ett bra inomhusklimat, som vi tidigare nämnt.

Ett bra inomhusklimat är i sin tur beroende av ett antal faktorer. Temperatur och luftkvalitet kanske är de mest uppenbara aspekterna. Men bullernivå och luftfuktighet är också en utmaning i träningslokaler. Vi ska återkomma till att utomhussporter flyttas inomhus. Dagsljusinsläppet borde vara obligatoriskt för att maximera möjligheterna till topprestationer och välbefinnande och för att traditionella utomhusidrottare ska komma tillbaka.

 

 

Källor: Abraham, Jonalyn. Gensler (2021) Designing performance centers to promote well-being for athletes | Internicola, Dorene. Reuters (2013) Outdoor exercisers can reap unexpected benefits by moving indoors

Flera idrottsanläggningar bland våra referenser

Kraven på inomhusklimatet i idrottsanläggningar har alltför länge varit väldigt låga. Men detta är på väg att förändras eftersom förhållandet mellan en bra inomhusmiljö och topprestation har konstaterats och regleringssystemet har gått framåt.

De många faktorer som nämns inledningsvis i den här guiden kan få detta att framstå som något väldigt komplext. Men vi på Swegon kan försäkra dig om att ventilation, värme eller kyla i idrottsanläggningar generellt inte är mera komplicerat än i kontor, hotell eller industrier. Oavsett orsaken till inomhusaktiviteten vet vi hur man skapar inomhusmiljöer som får människor att må som bäst, i dag såväl som i morgon.

Vi har levererat våra produkter och tjänster till en mängd olika projekt tillsammans med massor av kunskap och erfarenhet. Se våra referenser, framförallt Vinnhorst Arena under rubriken Övriga.

 

TILL VÅRA REFERENSER