You might want to visit our North American website:

Jordfelsbrytare

skall alltid anslutas till Ventilationsaggregat och fläktar.  

Kontakta våra återförsäljare på en ort nära dig.