You might want to visit our North American website:

Värmeåtervinning

Luftbehandlingsaggregat kan vara försedda med värmeväxlare. Syftet med en värmeväxlare är att ta till vara på den värme eller kyla som finns i luft- eller vattenflöden, så att den inte går förlorad. Värmeväxlaren kan också användas för att flytta värme eller kyla till andra system. De vanligaste typerna av värmeväxlare är: Roterande värmeväxlare, Motströmsvärmeväxlare, Korsströmsvärmeväxlare, Batterivärmeväxlare.

Läs mera här