You might want to visit our North American website:

Mollierdiagram

Mollierdiagram kallas ett diagram som beskriver egenskaperna hos en gas och har entalpi som en av sina skalor. Mollierdiagram finns för exempelvis ånga, köldmedier och luft. Här ligger fokus på luft. Rent tekniskt är Mollierdiagrammet för fuktig luft ett psykrometriskt diagram, vilket är den term som brukar användas för detta diagram i engelsktalande länder. Diagrammet används för att illustrera värme-, kyl- och fuktningsprocesser. Vi kan se processens effekt och vi kan se hur den förhåller sig till kraven på till exempel komfortförhållandena i rummet.

Historik

Richard Mollier var en tysk professor i tillämpad fysik och mekanik och en pionjär inom termodynamisk forskning, framförallt när det gäller vatten, ånga och fuktig luft. Han skapade 1904 ett diagram där han plottade den totala värmen H mot entropi S. För att hedra honom beslutade man på termodynamikkonferensen 1923 att kalla alla termodynamiska diagram där entalpi är en av axlarna för Mollierdiagram.

Mollierdiagram används av ingenjörer i konstruktionsarbetet i samband med kraftverk, kompressorer, ångturbiner, kylsystem och luftkonditioneringsutrustning för att visualisera arbetscyklerna för termodynamiska system.

Källa: Wikipedia

Luftens egenskaper

Det är viktigt att förstå luftens egenskaper och vad de används för.

Torr luft
Torr luft består av en blandning av gaser. 78 procent är kväve, 21 procent är syre och den resterande procenten består av gaser som koldioxid, argon, neon, helium med mera. Torr luft blandas med en mängd vattenånga upp till cirka 4 procent.

Fuktig luft
Det här är de viktigaste fysiska egenskaperna hos fuktig luft som måste beaktas:

  • Temperatur
  • Tryck
  • Luftfuktighet
  • Densitet
  • Entalpi

Mollierdiagrammet beskriver entalpi, luftfuktighet och temperatur vid en bestämd densitet och ett bestämt tryck. Läs mer om egenskaperna hos fuktig luft nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torr lufts sammansättning

Egenskaper hos fuktig luft

Mollierdiagrammets utformning

Relativ fuktighet och entalpi plottas in i ett diagram mot temperatur och specifik fuktighet för att bilda Mollierdiagrammet. De krökta linjerna i diagrammet är relativ fuktighet medan de diagonala linjerna är entalpi.

Det vänstra diagrammet är det Mollierdiagram som används i många länder. Det högra diagrammet brukar kallas ett psykrometriskt diagram och används i de flesta engelsktalande länder. Diagrammen är egentligen desamma – de ger samma resultat men skalorna för temperatur och specifik fuktighet är omvända.

Mollierdiagram för typiska processer i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

Diagrammet används för att illustrera värme-, kyl- och fuktningsprocesser. Processens effekt visualiseras samt hur den förhåller sig till kraven på komfortförhållandena i rummet.

Ekvationerna som används för att plotta Mollierdiagrammet används i urvalsprogram för att beräkna resultaten som exempelvis förändringar i temperatur och luftfuktighet, effektförbrukning med mera.

 

Ta reda på mer och se diagram över typiska processer som används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

Swegons Mollierdiagram

Verktyget Swegon Mollier är ett webbaserat program.

 

Ta reda på mer om verktyget och hur det fungerar

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Ytterligare information

Relativ fuktighet är en viktig aspekt av inomhusklimatet.

I videon här till vänster förklaras vilken effekt luftfuktighet har på både byggnader och människors hälsa. Om du vill veta mer om vikten av korrekt luftfuktighetsnivå för ett optimalt inomhusklimat kan du utforska följande resurser:

 

Läs mer i våra bloggartiklar

Ladda ned vårt whitepaper om luftfuktighet (på engelska)