You might want to visit our North American website:

Hantering personuppgifter

Nedan finner du information kring hur du går tillväga för att begära utdrag, ändring eller radering av personuppgifter.

För utdrag, ändring eller radering av dina personuppgifter, skicka en skriftlig begäran till det Swegonbolag du varit i kontakt med.
Märk kuvertet "personuppgiftsärende".

För adress, se Kontakt.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver din begäran innehålla följande information:

 • I vilken roll du varit i kontakt med Swegon
 • Vad begäran avser
 • E-mailadress
 • Adress
 • Datum
 • Personnummer
 • Namn
 • Underskrift

Här finns en mall du kan använda för din begäran (pdf)

Swegon behandlar dina uppgifter i enighet med vår integritetspolicy.

Dina uppgifter kommer användas till att:

 • Verifiera din identitet
 • Hantera din information i våra register
 • Skicka tillbaka svar på din begäran