You might want to visit our North American website:

Enkelhet i tre steg - Före, under och efter

Foto: RStudio samt Krook & Tjäder

Mölndal Galleria, Göteborg

I september 2018 slogs dörrarna upp till Mölndal Galleria. Med 70 butiker, caféer och restauranger i centralt läge, är gallerian ett lättillgängligt och trivsamt stadsdelscentrum som möter människors vardagsbehov av shopping och service.

En anpassningsbar ventilationslösning

I Mölndals galleria hyr butiker ytor om 75 kvadratmeter. Mindre butiker kan hyra en sådan yta medan större butiker kan hyra fler. Detta ger goda förutsättningar för olika stora aktörer att ta del av handelsplatsen. Det ställer också höga krav på ventilationslösningen som med detta upplägg måste vara anpassningsbar utefter hyresgästens behov av yta. Med andra ord behövdes en behovsstyrd ventilation som går att anpassa till hur mycket yta som används. Ingen kan det bättre än Swegon.

Trådlös kommunikation medför unik flexibilitet

Kunden var ute efter att få till en flexibel lösning som möjliggör enkla förändringar i fastigheten. Tidigt insåg de att Swegons trådlösa WISE-system var rätt väg att gå. Detta både för installatör och fastighetsägare. Att slippa dra kommunikationskablar var en stor fördel för installatören medan flexibiliteten i Swegons WISE-system gjorde att fastighetsägaren fick den lösning som efterfrågades. Vid en framtida hyresgästanpassning, då systemet behöver anpassas krävs ingen manuell justering utan det räcker med en omprogrammering i SuperWISE. Detta gjorde att Swegon blev det självklara valet.

Samarbete gav en komplett och unik lösning

Projektet var en partnering-entreprenad mellan NCC och ett antal aktörer varav Swegon var en. Ventilationslösningen togs fram genom ett tätt samarbete mellan installatör och Swegon. Inga produkter behövdes konfigureras från fabrik vilket underlättade logistiken på byggplatsen. Swegons teknikavdelning såg istället till att man innan varje besök på byggplatsen konfigurerat systemet i förväg. Detta gjorde att driftsättningen på plats löpte på snabbt och smidigt.

Produkter