You might want to visit our North American website:

Våra löften och värderingar

Våra värderingar 

Customer Empathy l Trust l Commitment

För att skapa konsensus över hela Swegons organisation har vi våra värderingar uttalade på engelska. 

 

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och de ligger till grund för våra beslut och hur vi behandlar varandra och våra kunder.

De underbygger vårt arbete där alla på Swegon uppmuntras att ta egna initiativ och fatta självständiga beslut utifrån värderingarna.

Ytterst handlar det om att praktisera det vi förespråkar, med våra värderingar som riktmärken, både som organisation och som individer

Customer Empathy

Customer empathy is about seeing things through the eyes of our customers, truly understanding their challenges, and letting this guide our everyday work and our interactions with customers and colleagues.

Only then can we offer solutions that generate real value.

Trust

We believe that trust between people is essential in everything we do, and we know it is built on credibility and the ability to create reassurance over time.

Commitment

We are ambitious and curious, and we aspire to be the best at what we do. We raise the bar and encourage everyone to take the initiative and make decisions on their own.

Our Promise

We are partners for indoor environment solutions that work exactly as desired  - adding value from project start to finish, and beyond.

 

Our Purpose

We enable healthy and comfortable indoor environments for people to be at their best, today and tomorrow.