You might want to visit our North American website:

Swegon AB

Ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar för ventilation och inneklimatsystem. Swegon ingår i Investment AB Latour-gruppen. Swegon har 11 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika och Belgien

Läs mera här