You might want to visit our North American website:

Gammalt möter nytt

All Youngskvartalet images: © Felix Arkitekter

Youngskvartalet

På Youngstorget i centrala Oslo hittar vi Youngskvartalet, ett av Oslos mest centrala gatuhörn. Här blandas modern arkitektur med äldre tegelbyggnader som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till den sista halvan av 1800-talet. Innan de gamla tegelbyggnaderna blev skyddade 2002 stod de förfallna och bortglömda, idag har de däremot totalrenoverats och fått sällskap av en tillbyggnad i bakgården.

Att kombinera historia med nutid

2015 startade arbetet med att totalrenovera de historiska tegelbyggnaderna vid Youngstorget. Samtidigt skulle en ny tillbyggnad på åtta våningar ta plats i bakgården, sammankopplad med en redan existerande kontorsbyggnad.

Det har inneburit ett omfattande arbete där nytt och modernt behövt samspela med de gamla tegelbyggnadernas historia. Vad blir då resultatet av den kombinationen?

Ett lyft - Både estetiskt och för stadslivet

De äldre inslag som ger tegelbyggnaderna sin charm har tagits till vara under renoveringen. Genom att framhäva originalfärgen tillsammans med den ursprungliga ytan har fasaden fått ett lyft. Stiger man istället in i byggnaderna så kan man tydligt se spår av de historiska attribut som är Oslos tidigaste tegelbebyggelse. Den nya moderna interiören har tydliga inslag av byggnadens tidigare historia där redan existerande träbjälkar och murväggar är exponerade. Kontorsvåningarna huserar med takfönster och även där synliga träbjälkar.

Samtidigt som renoveringen utfördes så skapades även en ny tillbyggnad i bakgården som knöts samman med en redan existerande kontorsbyggnad via en gemensam huvudtrappa. Här är fasaden klädd med koppar som med tiden kommer få en patina som utgör en lugn bakgrund för de historiska tegelbyggnaderna. Efter färdigställande används byggnaden till kontor och restauranglokaler.

Ett gott inomhusklimat - Lika viktigt vid renovering som vid nybyggnation

I ett projekt där både renovering och tillbygge ska kombineras krävs inneklimatsystem som fungerar för båda ändamålen. WISE, som är ett komplett system som kan anpassas för att möta olika behov och önskemål, blev därför en smidig lösning. I ett renoveringsprojekt kan det vara problematiskt att dra kommunikationskablage, vilken man slapp med den trådlösa kommunikationsteknik som används i systemet.

Även i de äldre byggnaderna ville man säkerställa god energiprestanda och ett gott inomhusklimat. Tillsammans med 8 st GOLD luftbehandlingsaggregat förser WISE byggnaden med luft av högsta klass. Ventilation, värme och kyla styrs baserat på närvaro, temperatur och luftkvalitet. Rätt temperatur säkerställs med både luft- och vattenburen värme och kyla som levereras via Swegons klimatbafflar, spjäll och luftdon. I delar av byggnaden med extra stort kylbehov har även fan coils kopplats till systemet.

Projekttyp: Renovering och tillbyggnad

Tidsspann: November 2015 – November 2017

Byggår: 1861-1874

Yta: Ca 9.000 kvm

Installerade produkter: WISE Parasol, WISE Damper, WISE RTA, WISE IAQ CO2, WISE RTS, WISE OCS, WISE IORE samt 8 GOLD aggregat (GOLD 30 RX, GOLD 35 RX, GOLD 60, GOLD 70 RX, GOLD 70 CX).

Produkter