You might want to visit our North American website:

Motsrömsväxlare

Motströms och Korsströmsvärmeväxlare.
Plattvärmeväxlaren stoppar kontaminering. En korsströmsvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller/plattor – som bildar korsade luftkanaler. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför värme till den kallare tilluften.

En motströmsvärmeväxlare är uppbyggd på motsvarande sätt som en korsströmsväxlare. Den är dock utbyggd så att det också finns ett parallellt avsnitt, och då blir kontaktytan större än i en korsströmsvärmeväxlare.

Temperaturverkningsgraden vid lika till- och frånluft är ca 65 % i en korsströms plattvärmeväxlare och upp till ca 80 % i en motströmsplattvärmeväxlare. Till- och frånluft har helt separata luftkanaler och eventuella lukter eller partiklar i frånluften kan därför inte gå tillbaka in i tilluften. Värmeväxlaren återvinner inte fukt till tilluften, vilket är fördelaktigt i bostäder med hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu)  

Läs mera här