You might want to visit our North American website:

Helhetslösning med sparsamma mått

Samtliga foton på Lunds Tingsrätt: Felix Gerlach

Lunds tingsrätt

Sedan 2018 har Lunds nya tingsrätt utgjort en synlig och viktig del i stadens nya siluett som växer fram tillsammans med övrig stadsutveckling. Resenärer på väg till och från staden möter vyn av den spektakulära byggnaden med sitt unika arkitektoniska uttryck.
Byggnaden, vars fasad i huvudsak består av koppar och glas, är certifierad Miljöbyggnad nivå Guld och blev även nominerad till årets bygge 2019.

Modultänk för att rusta sig för förändringar

Den nya tingsrättsbyggnaden är 12 400 kvadratmeter stor disponerat på sju plan där de nedersta våningarna består av förhandlingssalar och de översta av kontor.

För byggnader och lokaler med juridiska ändamål krävs en noga planerad och gedigen säkerhet vilket blir till stort fokus vid projektering av byggnationen. Utöver den omfattande säkerhetsaspekten fanns också kravet på att byggnaden skulle uppnå certifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. 

Till byggnaden efterfrågades anpassad ventilation till de olika hörsalarna, kontoren och kontorslandskapen. Man hade ett modultänk för hela byggnaden, det skulle finnas möjlighet att enkelt bygga om och förändra rummen. I de öppna landskapen på kontorsvåningarna var detta särskilt viktigt för att i framtiden kunna skapa kontorsceller om behovet skulle uppstå. Då gäller det att installera ventilation som smidigt kan anpassas till förändringar.

Intransporten av ventilationsaggregaten visste man också skulle bli utmanande då bottenplattan redan var lagd och öppningen ner till källaren inte var tillräckligt stor.

 

Foto: Felix Gerlach

Helhetslösning av ventilation med ringa mått

Kunden var ute efter en leverantör som hade möjlighet att leverera allt och ta ett helhetsansvar för ventilationen. Detta för att förenkla logistiken och slippa fler kontaktvägar.

Swegon presenterade sin helhetslösning till byggnaden och levererade ett komplett behovssystem med både luft och vatten. Den 4-vägsblåsande komfortmodulen Adapt Parasol (idag uppgraderad till WISE Parasol Zenith) blev en viktig bit i pusslet. Med sin höga effekt trots sitt blygsamma mått blev den avgörande för att kunna uppfylla kraven på installation och prestanda, samtidigt som den möjliggör smidighet till förändring av lokalerna.

Utmaningen med intransport av aggregaten i källaren löstes genom att Swegons fabrik i Kvänum levererade aggregaten i tre mindre delar så att de smidigt kunde transporteras in i källaren. Väl inne hjälpte Swegons experter från fabriken till att montera ihop aggregaten på plats. 

 

Foto: Felix Gerlach

Tidsbesparing och genomtänkt produkt blev avgörande

När planering av säkerhetsaspekten tog mycket tid i anspråk för projektet så förenklade Swegon med en helhetslösning av och totalansvar för ventilationen. Tillsammans med genomtänkta produkter där komfortmodulen Adapt Parasol med sitt smidiga mått blev en avgörande faktor fick kunden det dem önskade för att lösa uppgiften, och de står nu fullt rustade att ta sig an eventuella förändringar i byggnaden.

Kunden tillsammans med Swegon kunde slutligen säkra ett resultat av god ventilation i byggnaden som i sin tur bidrog till miljöcertifieringen Guld. 

Produkter

Här finner du ett urval av de produkter som förser Lunds Tingsrätt med bra inomhusklimat.