You might want to visit our North American website:

Ventilation i flerbostadshus och småhus

Nyproduktion eller renovering? Låg eller hög flexibilitet? Hårda energikrav? Varje projekt är unikt och det finns mängder av faktorer som styr vilken typ av ventilationssystem som passar bäst. Tre faktorer som dock är helt grundläggande i valet av bostadsventilation är komfortkrav, energikrav och investeringsutrymme. Denna guide ger dig svar på allt om ventilation i flerbostadshus.

Villa eller radhus? Då fortsätter du här!

Energi, komfort och initalkostnad

Varje projekt, oavsett om det gäller nyproduktion eller renovering, har sin specifika kravbild och det gäller att hitta den systemlösning som passar bäst till det aktuella projektet. Idealet vore givetvis ett system som är oslagbart vad gäller både energibesparing och komfort, samtidigt som det är billigast, men i praktiken måste det alltid göras en avvägning mellan dessa faktorer. Vad är viktigast i ditt projekt?Renovering av flerbostadshus? Här får du tips och råd

Inneklimat och hälsa

Forskning visar att det finns en klar koppling mellan inneklimatets kvalitet och människors hälsa. En stor andel av Sveriges bostäder klarar inte BBR-kravet (Boverkets Byggregler) för luftomsättning. Åtta av tio lägenheter i flerfamiljshus idag har för låg luftomsättning och 40 procent av alla barn har problem med astma eller allergi. Genom god ventilation går det att halvera risken att barn får dessa sjukdomar.

Dålig inomhusmiljö beror oftast på hälsofarliga ämnen som kan avges från byggmaterial (tex radon), mögel och luftföroreningar. Höga fukthalter i byggnaden och i inneluften är också en bidragande orsak. Luften i en bostad behöver således bytas hela tiden.


Blogg: 5 andra föroreningar i luften som du andas

Mer om radon i bostäder

Energiförbrukning och miljö

Att se över bostädernas ventilationssystem och dess styrning är att skapa goda förutsättningar för att hålla nere energiförbrukning och driftkostnader. En sänkning av det energibehov som krävs för att skapa önskat inneklimat gör också att din klimatpåverkan minskar. En bra start är att återvinna värme från redan använd ventilationluft.

För att uppnå detta utan att göra avkall på varken inneklimat eller luftkvalitet så kan vi till exempel behovsstyra klimatet i varje lägenhet. Resultatet blir ett behagligt inneklimat med minimal energiförbrukning och maximal energiåtervinning som dessutom uppfyller alla krav på till- och frånluftsflöden.


Tips:

Längre ner kan du läsa om och jämföra olika ventilationslösningar

Underhåll och livscykelkostnad

Med en komplett styrning som ger full kontroll över hela ventilationssystemet underlättas det löpande underhållet. Finns inbyggd funktionalitet för övervakning och loggning minskar behovet av överordnade system, vilket innebär att det blir enklare och skapar högre tillförlitlighet, samtidigt som investeringskostnaden blir lägre. Med lösningar för fjärråtkomst går det att ha fullständig kontroll över sitt system, oavsett var man befinner sig. Allt detta sparar avsevärt med tid och pengar på sikt och är därför en viktig faktor att väga in vid systemval.

Värdet av smarta och energieffektiva investeringar

Vilken lösning passar ditt projekt?

Den bästa startpunkten är att utgå från de krav som ställs på byggnaden och hur de prioriteras. Med dessa i åtanke är det sedan lättare att hitta rätt typ av system från början. Nedan går vi igenom olika systemtyper för ventilation i bostadshus, med för- och nackdelar och en profil som gör det enkelt att se vad som bäst motsvarar de krav som ställts. Oavsett vilka prioriteringarna är, så finns det alltid en bra lösning inom räckhåll!

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.