You might want to visit our North American website:

Hälsosamt inomhusklimat 

Temperatur – hög temperatur gör att vi mår dåligt stillastående luft skapar huvudvärk, fuktig miljö i våtutrymmen

Läs våra bloggar här